« terug naar vorige pagina

Onze visie

Huisartspraktijk De Boekhorst biedt laagdrempelige, professionele, huisartsgeneeskundige zorg in de zuidelijke helft van het dorp om zo een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van haar patiënten.

De praktijk vervult een spilfunctie door binnen het zorgaanbod in de regio alle gezondheidsvragen en -problemen van haar patiënten in de 1ste lijn op te vangen. Daartoe werkt de praktijk nauw samen met de andere huisartsen en eerste lijns aanbieders van gezondheidszorg in dorp en omgeving, de apotheek, drie thuiszorgorganisaties, het verzorgingshuis, het lokale verpleeghuis/huisartshospitaal.

Daarnaast voelt de praktijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de zorg aan de ‘zwakkeren’ in de samenleving,  zich uitend in samenwerking met  diverse organisaties voor maatschappelijke opvang zoals Talant , GGZ-begeleid zelfstandig wonen en ’t Kruispunt begeleid wonen.