« terug naar vorige pagina

Huisbezoek

Huisbezoeken worden dagelijks afgelegd ‘s ochtends tussen 10.45 en 12.30 uur en zonodig aan het einde van de middag.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling uitgebreider. Indien het ook maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen is dat vaak sneller en beter. Koorts hoeft daarbij geen beletsel te zijn!

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.